uwvArbeidsongeschiktheid is als je werkzaamheden gedeeltelijk of helemaal niet meer kan uitvoeren, door een ziekte of een ongeval. Hier heb je last van, vooral financieel kun je het voelen. Daarom zijn er een aantal wetten gemaakt, om arbeidsongeschiktheid draaglijker te maken. Wanneer je arbeidsongeschikt raakt als werknemer, kun je aanspraak maken op een uitkering. Deze kun je aanvragen, wanneer je langer dan 2 jaar niet in staat bent om te werken. Anders betaalt je werkgever.

Ziekte betekent niet meteen arbeidsongeschikt
Een arts stelt vast of je arbeidsongeschikt bent of niet. Dus als je grieperig bent, betekent dat niet dat je arbeidsongeschikt bent. De arts kijkt naar de klachten en of je er nog mee kan werken. Dit doet hij door middel van tests en een gesprek. Het UWV beslist uiteindelijk of je recht hebt op een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

WGA
Het kan ook zijn dat je tijdelijk of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Dan kom je in aanmerking voor een WGA-uitkering. Dat betekent Werkhervattingregeling Gedeeltelijke Arbeidsongeschikten. Wanneer je meer dan 20 procent en minder dan 65 procent van je laatste loon misloopt door het letsel, maar er wel kans is op herstel, kom je hiervoor in aanmerking. De WGA-uitkering probeert de schade die je lijdt op te vangen.

IVA
Wanneer je duurzaam arbeidsongeschikt bent, betekent dat dat de kans op herstel heel klein is. Je kunt dan in aanmerking komen voor een IVA-uitkering. Dat staat voor Inkomens Volledig Arbeidsongeschikten. Volledig betekent dat je niet meer dan 20 procent van je laatste loon kan verdienen. De wachttijd voor een IVA-uitkering is 104 weken. Twee jaar nadat je ziek of gehandicapt bent geraakt, kun je de uitkering krijgen. Daarvoor betaalt je werkgever je salaris (deels) door. Als snel na het begin van je arbeidsongeschiktheid duidelijk dat de kans klein is dat je nog herstelt, kun je eerder op een uitkering kans maken. De werkgever betaalt nog steeds twee jaar loon, maar kan de uitkering ervan aftrekken.