ontslagNa twee jaar van onafgebroken ziekte of arbeidsongeschiktheid, geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet meer. Dat betekent dat de werkgever via het UWV Werkbedrijf of via de kantonrechter ontslag voor de werknemer kan aanvragen. Anders wordt de arbeidsovereenkomst niet vanzelf beƫindigd. Als de werknemer tijdens de twee jaar vier weken of langer hersteld geweest is, gaat daarna een nieuwe periode lopen.

Vergunning
Voordat een werkgever een arbeidsongeschikte werknemer kan ontslaan, heeft hij eerst een ontslagvergunning nodig. Die kan worden aangevraagd bij het UWV Werkbedrijf, maar het is niet zeker of die meteen wordt afgegeven. De werkgever moet aantonen dat de werknemer niet binnen zesentwintig weken herstelt of dat er ook door middel van scholing of andere ondersteuning geen werkzaamheden binnen het bedrijf zijn.

Loon doorbetalen
Het is wel zo dat de werkgever na twee jaar geen salaris meer hoeft door te betalen. Een uitzondering is als het UWV na twee jaar merkt dat de werkgever te weinig heeft gedaan om re-integratie mogelijk te maken. Dit wordt uitgezocht wanneer de werknemer een WIA-uitkering aanvraagt. Als dat het geval is, kan het UWV beslissen dat de loondoorbetalingsverplichting met een jaar moet worden verlengd. De werkgever moet dan drie jaar lang (minstens 70 procent van het) loon doorbetalen. En in die periode kan de werkgever niet ontslaan.