pensioenVia je werk kun je een aanvullend pensioen opbouwen. Nu draag je een pensioenpremie af, waardoor je later bent verzekerd van een aanvulling op je AOW. Maar wat als je arbeidsongeschikt raakt? Loopt je pensioenopbouw dan door? Meestal wel, maar het hangt af van afspraken met het pensioenfonds of de verzekeraar.

Premievrijstelling
Wanneer de pensioenopbouw doorloopt wanneer je arbeidsongeschikt raakt, wordt dat “premievrijstelling” genoemd. Premievrije pensioenopbouw voor mensen met een WAO- of WIA-uitkering is niet wettelijk geregeld. Iedere verzekeraar kan zijn eigen regelingen en voorwaarden opstellen. Meestal geldt dat hoe meer arbeidsongeschikt je bent, hoe minder premie je betaalt. Voor het deel dat je arbeidsgeschikt bent, moet je wel premie betalen.

Pensioenopbouw
Als je in een WAO- of WIA-uitkering terecht komt, is het pensioen dat je opbouwt gebaseerd op het salaris dat je als laatste verdiende. Normaal gesproken is dat het loon dat je in je tweede ziektejaar van je werkgever kreeg, wat vaak 70 procent is van het salaris dat je daarvoor verdiende. Over die 70 procent bouw je dus ook maar pensioen op. Wanneer je in een aangepaste functie terecht komt die minder goed betaald, door gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, dan bouw je ook minder pensioen op. Pensioenopbouw is gebaseerd op je salaris. Het komt soms wel voor dat pensioenfondsen in bepaalde gevallen bereid zijn om rekening te houden met je situatie en je pensioenopbouw laten zoals deze was. Dat verschilt per fonds.

Doorgeven
Het is belangrijk dat je zelf of je werkgever moet doorgeven dat je (gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geraakt en een WAO- of WIA-uitkering ontvangt aan je pensioenfonds. Als je dit niet doet, of niet binnen de gestelde termijn, dan stopt je pensioenopbouw.