Rond 2000 waren er bijna 1 miljoen arbeidsongeschikten in Nederland. Veel mensen werden te snel en gemakkelijk afgekeurd om te werken. Daarom zijn veel mensen langzaamaan weer op de arbeidsmarkt getreden. Het UWV en de gemeenten herkeurden en begeleidden (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten en werkzoekenden naar een passende baan. Werkgevers krijgen bijvoorbeeld premiekortingen en subsidies wanneer zij gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst nemen. Zo worden ook bedrijven gestimuleerd deze mensen weer  aan te nemen.

Het traject
Samen met het UWV is de gemeente verantwoordelijk om mensen met een uitkering terug op de arbeidsmarkt te krijgen. Vaak helpt een re-integratiebedrijf hiervoor ingezet. Samen met de werkzoekende wordt een re-integratietraject uitgezet. Soms kunnen mensen nog extra scholing krijgen of ervaring opdoen via vrijwilligerswerk. Het komt ook voor dat arbeidsongeschikten intensieve begeleiding nodig hebben.

Stimuleren
De overheid stimuleert werkgevers om (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten in dienst te nemen. Zo kan het de werkgever subsidies opleveren. Vaak kost het de werkgever ook minder, als de werknemer onder het wettelijk minimumloon presteert. De werkgever betaalt minder en het UWV betaalt de rest. Meer regelingen vind je hier.

rutte asscher

Participatiewet
Mensen met een bijstandsuitkering of een beperking kunnen vaak moeilijk werk krijgen. Kabinet Rutte-Asscher neemt maatregelen om deze mensen te helpen. De participatiewet gaat op 1 januari 2014 in. Daarin staan de regels, die in de komende tijd worden uitgewerkt. In ieder geval worden de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de Wajong samengevoegd. Zo is bijvoorbeeld de Wajong-uitkering vanaf 1 januari 2014 alleen nog mogelijk voor mensen die helemaal niet meer kunnen werken, en moet in de toekomst 5 procent van grote bedrijven met meer dan 25 werknemers iemand in dienst hebben met een arbeidshandicap.