Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en je wilt weer aan het werk, zijn er soms extra voorzieningen nodig. Je kunt een vergoeding krijgen als deze hulpmiddelen het verschil maken tussen werken en thuis zitten. Denk aan hulp bij lezen, schrijven of horen. Diensten van bijvoorbeeld een doventolk kunnen een groot verschil maken maar er zijn ook vergoedingen voor reiskosten of aanpassingen aan je werkplek.

Voorzieningen

Wie de aanvraag moet doen, hangt af van welke soort voorzieningen je nodig hebt. Voor meeneembare hulpmiddelen kun je zelf terecht bij het UWV. Dit zijn dingen die niet in het bedrijf te vinden zijn, zoals een doventolk of aangepaste schoenen. Ook vergoeding voor vervoer of aanpassingen in de auto vallen hieronder. Deze voorzieningen zouden eventueel meegenomen kunnen worden naar een andere werkgever als het dienstverband eindigt.

Niet meeneembare voorzieningen worden aangevraagd door de werkgever. Denk hierbij aan een traplift of een aangepast toilet. Het UWV bekijkt of de voorziening nodig is. De werknemer wordt je uitgenodigd voor een gesprek met een arts en arbeidsdeskundige. Als het blijkt dat de aanpassing nodig is gaat het UWV uit van een betaalbare aanpassing.